Ι. Αγρυπνία Αγ. Παϊσίου 11-07-2020

  • Εκτύπωση


Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

Επί τη μνήμη του Οσίου πατρός ημών Π α ϊ σ ί ο υ

θα τελεστή στο Ναό μας

Ι Ε Ρ Α    Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

Ώρα ενάρξεως 9.00 μ.μ.