Αγρυπνία Πρωτοχρονιάς 2020

  • Εκτύπωση

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Α Γ Ι Ο Υ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 Την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 ἐπὶ τῇ δεσποτική ἑορτῇ τῆς

ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

και του εν αγίοις πατρός ημών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αρχιεπισκόπου Καισαρείας του Μεγάλου

θὰ τελεσθῇ στο Ναὸ μας Ι Ε Ρ Α Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 10.30 μ.μ.