Ι. Αγρυπνία Αγ. Παϊσίου του Αγιορείτου 11/7/2019

  • Εκτύπωση


Τη Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

Επί τη μνήμη του οσίου πατρός ημών  Π α ϊ σ ί ο υ του Αγιορείτου

θα τελεσθεί στο Ναό μας

Ι Ε Ρ Α    Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

Ώρα ενάρξεως 9.00 μ.μ.