Ι. Αγρυπνία Αγ. Ιωάννου του Ρώσου 26/5/2019

  • Εκτύπωση

Τη Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Επί τη μνήμη του οσίου πατρός ημών Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ του νέου ομολογητού του Ρώσου

θα τελεσθεί στο Ναό μας

Ι Ε Ρ Α    Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

Ώρα ενάρξεως 9.00 μ.μ.