Πρόγραμα Μ. Τεσσαρακοστής 2019

  • Εκτύπωση

Κατα την διάρκεια της Σαρρακοστής πραγματοποιούνται στην ενορία μας οι εξής ακολουθίες:
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ – 10/03/2019
6.45 – 10 π.μ.  Πρώτη Θεία Λειτουργία
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Πρώτος Κατανυκτικός Εσπερινός – Εσπερινός της Συγγνώμης
ΚΑΘΑΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ – 11/03/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΤΡΙΤΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 12/03/2019
6.45 – 8.30 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ Α΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 13/03/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
7.00 – 8.30 μ.μ. Βραδυνή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ  Α΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 14/03/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Α΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 15/03/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
3.00 μ.μ.  Μνημόνευσις κολλύβων
5.30  μ.μ.  Πρώτη ακολουθία Α΄ Χαιρετισμών
7.30  μ.μ.  Δευτέρα ακολουθία Α΄ Χαιρετισμών
ΣΑΒΒΑΤΟ  Α΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 16/03/2019
7.00 – 9.00  π.μ.  Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Μνημόνευσις κολλύβων
6.00 μ.μ.  Εσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ – 17/03/2019
6.30 – 10 π.μ.  Πρώτη Θεία Λειτουργία – Λιτάνευσις Ιερών Εικόνων
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Κατανυκτικός Εσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 18/03/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΤΡΙΤΗ  Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 19/03/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 20/03/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
7.00 – 8.30 μ.μ. Βραδυνή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 21/03/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 22/03/2019
 6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
 5.30  μ.μ.  Πρώτη ακολουθία Β΄ Χαιρετισμών
7.30  μ.μ.  Δευτέρα ακολουθία Β΄ Χαιρετισμών
ΣΑΒΒΑΤΟ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 23/03/2019
7.00 – 9.00  π.μ.  Όρθρος – Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Εσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 24/03/2019
6.30 – 10 π.μ.  Πρώτη Θεία Λειτουργία
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Πανηγυρικός Εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
9.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
Ο  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  – 25/03/2019
7.00 – 10.00 π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία - Δοξολογία
6.00 μ.μ. Εσπερινός Αποδόσεως Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
ΤΡΙΤΗ  Γ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 26/03/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ  Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 27/03/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
7.00 – 8.30 μ.μ. Βραδυνή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ  Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 28/03/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 29/03/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
5.30  μ.μ.  Πρώτη ακολουθία Γ΄ Χαιρετισμών
7.30  μ.μ.  Δευτέρα ακολουθία Γ΄ Χαιρετισμών
ΣΑΒΒΑΤΟ  Γ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 30/03/2019
7.00 – 9.00  π.μ.  Όρθρος – Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Εσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ – 31/03/2019
6.30 – 10 π.μ.  Πρώτη Θεία Λειτουργία – Λιτάνευσις Τιμίου Σταυρού
11.00 π.μ. – 12.00 μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Κατανυκτικός Εσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 01/04/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΤΡΙΤΗ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 02/04/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 03/04/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
7.00 – 8.30 μ.μ. Βραδυνή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 04/04/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 05/04/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
5.30  μ.μ.  Πρώτη ακολουθία Δ΄ Χαιρετισμών
7.30  μ.μ.  Δευτέρα ακολουθία Δ΄ Χαιρετισμών
ΣΑΒΒΑΤΟ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 06/04/2019
7.00 – 9.00  π.μ.  Όρθρος – Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Εσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 07/04/2019
6.30 – 10 π.μ.  Πρώτη Θεία Λειτουργία
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Κατανυκτικός Εσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 08/04/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΤΡΙΤΗ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 09/04/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες - Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ– 10/04/2019
 6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
6.00 – 8.00  μ.μ.  Ο  Μέγας  Κανών
ΠΕΜΠΤΗ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 11/04/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 12/04/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
5.00  μ.μ.  Πρώτη ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου
7.30  μ.μ.  Δευτέρα ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου
ΣΑΒΒΑΤΟ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ) – 13/04/2019
7.00 – 9.00  π.μ.  Όρθρος – Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Εσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 14/04/2019
6.30 – 10 π.μ.  Πρώτη Θεία Λειτουργία
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ  ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ – 15/04/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΤΡΙΤΗ  ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ – 16/04/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ – 17/04/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
7.00 – 8.30 μ.μ. Τελευταία Βραδυνή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ  ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ – 18/04/2019
6.45 – 8.30 π.μ.  Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ – 19/04/2019
6.45 – 9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
6.00  μ.μ.  Ο Κανών του Λαζάρου
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ – 20/04/2019
7.00 – 9.00  π.μ.  Όρθρος – Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Εσπερινός Των Βαΐων