Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Σεπτεμβρίου 2017

  • Εκτύπωση

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Κατα την διάρκεια του Μήνα πραγματοποιούνται:

Η ακολουθία του ΄Όρθρου:  κάθε πρωί στις 7.00 π.μ.

Η ακολουθία του Εσπερινού:  κάθε απόγευμα στις 6.00 μ.μ.
 
Η Θ. Λειτουργία (μετά του Όρθρου) πραγματοποιείται κάθε Σάββατο 7.00-9.00 π.μ. και την Κυριακή 6.45-10.30 π.μ.

Επίσης η Θ. Λειτουργία (μετά του Όρθρου) πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εβδομάδος 7.00- 9.00 π.μ. ανάλογα με το εορτολόγιο και σύμφωνα με πρόγραμμα που ακολουθεί.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝΔΙΚΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ  14  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΥΨΩΣΙΣ  ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ  20  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ  26  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟ