Πρόγραμα Μ. Εβδομάδας 2017

  • Εκτύπωση

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ    

Α  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    6.45 π.μ.  – 10.00 π.μ.

Β  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    10.30 π.μ. – 11.30 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ    7.30 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ    

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    7.00 π.μ. – 9.00 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ    7.30 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ    

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    7.00 π.μ. – 9.00 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ    7.30 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    7.00 π.μ. – 9.00 π.μ.

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ    5.00 μ.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ    7.30 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ    

Α  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    5.00 π.μ. – 6.00 π.μ.

Β  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    8.00 π.μ. – 10.00 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ    7.00 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ    8.00 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ    10.00 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ    7.00 μ.μ.

ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ:

ΘΗΣΕΩΣ – ΣΚΡΑ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ – ΔΑΒΑΚΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ – ΘΗΣΕΩΣ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ     9.00 μ.μ.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ    

Α  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    5.00 π.μ. – 6.00 π.μ.

Β  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    8.00 π.μ. – 10.00 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 11.00 μ.μ. – 1.30 π.μ.

( Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΝ 12ΗΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ )   

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ    6.30 μ.μ.