Πρόγραμμα Ακολουθιών 14/4 - 18/4 2021

  • Εκτύπωση

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών από την Τετάρτη 14 Απριλίου έως και τη Κυριακή 18 Απριλίου 2021

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ – ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ –ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ. – 9.00 π.μ.
ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ 6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ – ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ –ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ. – 9.00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ – ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ –ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ. – 9.00 π.μ.
Α΄ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 3.00 μ.μ. – 4.45 μ.μ.
Β΄ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 5.00 μ.μ. – 6.45 μ.μ.
Γ΄ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 7.00 μ.μ. – 8.45 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ. – 9.00 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
Α΄ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30 π.μ. – 9.00 π.μ.
Β΄ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9.30 π.μ. – 10.30 π.μ.
Γ΄ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 11.00 π.μ. – 12.00 μ.
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6.00 μ.μ.