Πρόγραμμα Ακολουθιών 14/3 - 20/3 2021

  • Εκτύπωση

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών από την Κυριακή 14 Μαρτίου έως και το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ. – 10.00 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ – ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ. – 9.15 π.μ.

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ – ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ. – 9.15 π.μ.

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΚΟΛΛΥΒΩΝ 8.00 π.μ. – 8.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ. – 9.00 π.μ.

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΚΟΛΛΥΒΩΝ 8.00 π.μ. – 7.00 μ.μ.

Η μνημόνευση των κολλύβων θα γίνεται ανά 9 άτομα και στον Άγιο Νικόλαο και στον Άγιο Νεκτάριο παραλλήλως.